Privacy Statement

Persoonsgegevens
WatWasIk.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt WatWasIk.nl deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens alleen om u de door u gevraagde informatie te verstrekken. Bij hoge uitzondering wordt er een nieuwsbrief rondgestuurd, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe toevoeging aan de site. In geen geval wordt er spam verstuurd.

Wijzigingen
WatWasIk.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. In de praktijk zal dit echter nauwelijks tot nooit voorkomen.